Vi er frivillige, og frivillige er velfærd

Det Sociale Netværk er frivillige i hele Danmark. Vi er mennesker, som stiller op og gør noget for andre. Mennesker, som er med til at skabe et alternativ til det etablerede system i psykiatrien. Mennesker, som lever dér lokalt, hvor vi kan få tingene til at ske, når vi ser et behov. 

Vi arbejder for, at psykiatrien forandrer sig. Det skal ske indefra, men også ved at sikre, at færre overhovedet får brug for psykiatrien. Dér bliver civilsamfundet og meningsfulde fællesskaber en stor del af løsningen. Vi etablerer fællesskaber, som rækker ud over os selv, og som derfor giver mening. Fællesskab er selve kernen i det frivillige arbejde, og vi mener, at frivillige er selve kernen i vores velfærdssamfund.

Frivillige er velfærd

Vi står på en stolt tradition. Gennem generationer har frivillige foreninger kæmpet for samfundets mest sårbare, skabt samhørighed og styrket lokalsamfund. Vi har taget handsken op. Som frivillige giver vi omsorg, medmenneskelighed, rollemodeller, politisk aktivisme, vildskab. Vi kan se det: Intet giver så meget håb i en svær situation som et menneske, der tør fortælle om sin egen rejse.

Vi udvikler velfærdssamfundet

Civilsamfundet kan genskabe fællesskaber, der rækker ud over os selv. Derfor er vi som frivillige en stor del af velfærdssamfundets udvikling. Det er os, som kan udfylde de huller, hvor mennesker falder igennem, og genskabe den sociale, medmenneskelige sammenhængskraft. Det er os, der bliver den nye bærende søjle i samfundet: de frivillige organisationer, som ikke alene bæres af hjertet, men også af professionalisme og høj kvalitet.

Meningsfulde fællesskaber

Alle har behov for meningsfulde fællesskaber i livet. Frivillige i foreninger og lokalsamfund er gode til at skabe netop det: fællesskaber – uanset om det er fodbold, spejdere eller mental trivsel, man samles om.

headspace er én type meningsfuldt fællesskab: Frivillige stiller lyttende sig selv til rådighed for de unge, som har bruge for nogen at tale med. Psykiatritopmøderne er en anden type meningsfuldt fællesskab: PsykiatriNetværket står bag, og en lang række af frivillige får det til at ske, når vi en gang årligt samler brugere af psykiatrien, pårørende, fagfolk og andre interesserede til topmøde.

Helhed og sammenhæng

Vores øvrige mærkesager handler om at udfylde de huller, som mennesker falder igennem i velfærdssamfundet. Vi bygger bro og er det menneskelige “missing link”. Vi kæmper også for, at fjerne fordomme og tabuer på social- og psykiatriområdet og dermed skabe basis for en dybere forståelse af en ny, bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte og psykisk sårbare på tværs af kommuner, regioner og øvrige administrative skillelinjer. Det handler om, at hvert enkelt menneske tæller, og at alle – uanset graden af social eller psykisk sårbarhed – skal have mulighed for at leve det liv, de gerne vil.

Det har længe været helt skævt i psykiatrien. Siden starten af 00’erne er antallet af patienter i psykiatrien steget med op imod 70%, mens pengene, vi som samfund kanaliserer til psykiatrien, kun er steget med godt 30%. Psykiatrien er helt underprioriteret og derfor arbejder vi for helhed i psykiatrien. Det betyder flere penge, bedre og mere sammenhængende planlægning for psykiatrien og sidst men ikke mindst, mere investering i forebyggelse.