Folkemødet – Program 2022

Det Sociale Netværk / headspace Danmark deltager i år i Folkemødet på Bornholm fra den 16. – 18. juni.

Folkemødet dyrker den demokratiske samtale og mindsker afstanden mellem borger og beslutningstager med deltagelse af hundredevis af organisationer, foreninger, partier og virksomheder.

I år stiller vi med 6 debatter, som du kan deltage i. Se programinformation herunder og find mere information om Folkemødet her.

Vel mødt!Torsdag d. 16. juni

Kl. 12:00 – 13:00

HVOR: J27 – Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Sociale medier og mental sundhed

Unges brug af sociale medier er jævnligt til debat, herunder også hvilken betydning de sociale medier har for den udbredte mistrivsel blandt unge.

Forskningen er splittet men hælder dog mest til de negative virkninger: bl.a. symptomer på depression og konsekvenser for selvværd og velbefindende. Det kalder på handling her og nu.

I headspace tager vi handling på de unges mentale sundhed, og vi gør det på de unges præmisser. Vi tror på at unge er eksperter på eget liv og derfor er vi optagede af at få bragt de unges egne erfaringer og refleksioner ind i debatten så vi bedre kan forstå kompleksiteten i de unges digitale liv og de bagvedliggende mekanismer der generer de negative virkninger som forskningen peger på.

Så kom og vær med når vi inviterer ungdommens perspektiver ind i debatten om sociale medier og mental mistrivsel og byd gerne ind med egne erfaringer og refleksioner.

Olivia Grant, Ungdomsbureauet leder debatten og prøver at grave de svar frem, som kan gøre os alle lidt klogere.

Se mere her

KL. 14:00 – 15:00

HVOR: J27 – Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Tvivl og trivsel omkring unges uddannelsesvalg

Er bedre trivsel hos unge nøglen til, at flere gennemfører en uddannelse? Alt for mange unge føler sig stressede, lider af dårligt selvværd og har det svært i skolen, viser erfaringerne fra headspace, som er landsdækkende rådgivning for børn og unge.

Med en ny indsats sætter headspace derfor fokus på trivsel, egne styrker og interesser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, FGU og erhvervsskoleklasser.

Kom og vær med, når vi debatterer tvivl og trivsel i uddannelsessystemet ? og hør, hvordan headspace gennem workshops i klasser giver den enkelte unge en større viden om egne styrker og interesser, og afdramatiserer det, de unge selv ser som et livsafgørende valg: Valget af uddannelse.

Læs mere her

KL. 18:00 – 20:00

HVOR: J27 – Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Netværk og hygge hos Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Få en uformel snak om hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at fremme den mentale sundhed blandt danskerne- ung som ældre.

Læs mere herFredag d. 17. juni

Kl. 11:30 – 12:30

HVOR: J27 – Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Samspillet mellem civilsamfundet og kommunerne

headspace er i dag til stede i 28 kommuner i et unikt samspil med de enkelte kommuner. Fremskudte kommunale medarbejdere i de enkelte headspace-centre brobygger børn og unge videre til kommunale indsatser, hvis det er behovet.

Samarbejdet bidrager til større gensidighed viden om indsatser, arbejdsform og tilgange til børn og unges mistrivsel. Ikke mindst bidrager samarbejdet til, at børn og unge hurtigere får den rigtige hjælp. Ikke desto mindre er headspace et tilbud kommunerne kan vælge til og fra.

Derfor kræver det hvert år blod, sved og tårer at blive på det kommunale budget. Det samme gør sig gældende for en række andre civilsamfundstilbud.

Hvordan får vi etableret mere ligeværdige partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundet? Hvordan får vi udbredt de gode samarbejdsmodeller til alle landets kommuner? Özlem Cekic faciliterer debatten og søger de svar, som kan bringe ny energi til samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunerne.

Læs mere her

Kl. 16:15 – 17:30

HVOR: J27 – Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Børn og unges mentale mistrivsel

Sundhedsprofilen tegner et entydigt negativ billede af udviklingen i børn og unges mentale mistrivsel. Siden den første sundhedsprofil i 2010 er det kun gået tilbage med børn og unges mentale mistrivsel.

Til trods for stadig flere politiske tiltag særligt de senere år, viser tallene for 2021 blot en yderligere forværring omkring børn og unges mentale mistrivsel.

Det er ganske foruroligende og det kalder på nye redskaber og nye tiltag. Vi skal ikke have mere af det samme, men mere af noget nyt og andet.

Hvordan får vi vendt udviklingen? Hvilke løsninger og redskaber skal vi gribe til? Har vi tilstrækkelig viden til sætte ind, hvor det giver mest mening? Özlem Cekic faciliterer debatten og søger sammen med publikum og panelet svarer på de vanskelige spørgsmål.

Læs mere herLørdag d. 18. juni

Kl. 10:00 – 11:00

HVOR: J27 – Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Bornholmske unge som rollemodeller omkring mental trivsel

Vi vil gerne tale om unges oplevelser af trivsel på Bornholm. Vi inviterer unge fra Bornholm, lokale politikere, medlemmer af ungerådet mv. til at tale om, hvordan vi ved at bruge unge som rollemodeller kan lytte mere til unges egne oplevelser, og klæde børn og unge på til at tale med hinanden om deres problemer og hjælpe hinanden med at række hånden ud.

Vi vil gerne høre deres bud på, hvordan vi kan styrke ungdommen til at sætte fokus på trivsel og hjælpe med til at unge tager ejerskab over deres egen mentale sundhed.

MindU er Det Sociale Netværks landsdækkende projekt med workshops til konfirmander om tro, tanker og trivsel. I mindU er frivillige rollemodeller med til at styrke fortællingen om, at sårbarhed er en naturlig del af livet, og at det skal være normalt at tale højt om.

Vores rollemodeller fjerner de tabuer, der ofte er forbundet med at være ung og have psykisk sårbarhed tæt på. De er rollemodeller, fordi de tør gå forrest, selvom det er sårbart.

Læs mere her