Vores Årsrapporter

Et år med fokus på udvikling og innovative veje

Udviklingen i 2020 har endnu engang vist, at der er behov for en organisation som Det Sociale Netværk, som kan tænke i nye og innovative baner, når det handler om mental trivsel og sundhedsfremme og om psykisk sårbarhed i særdeleshed.

På trods af at året har været præget af nedlukningen på grund af COVID-19, er der blevet arbejdet intenst på at kapacitetsopbygge og ruste headspace til at udvide med yderligere centre i hele Danmark, herunder også de såkaldte vandkantskommuner, hvor andelen af socialt udsatte børn og unge er særlig stor.

Fire nye headspace-centre

Arbejdet har båret frugt og fire nye headspace-centre kunne se dagens lys i 2020. Headspace Gladsaxe åbnede i februar 2020, kort før Danmark lukkede ned. Headspace Frederiksberg åbnede i maj 2020 og headspace Aarhus lige efter. 2020 var også året, hvor headspace for alvor tog hul på etableringen i Region Sjælland med åbning af headspace Slagelse og underskrivelse af samarbejdsaftaler med Kalundborg Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.

Langsigtet finansiering

Et andet fokuspunkt, der fyldte meget i 2020, var at sikre en langsigtet finansiering af headspace. Det faldt på plads i slutningen af året, hvor regeringen og Folketingets partier fandt midler på finansloven til at udbygge den statslige medfinansiering af headspace frem til ultimo 2024. Statslig medfinansiering er helt afgørende for, at headspace også kan hjælpe og rådgive børn og unge uden for de kommuner, hvor headspace fysisk er til stede.

Det Sociale Netværks øvrige initiativer har naturligvis været påvirket af COVID-19 i større eller mindre grad, men alle initiativer har været i stand til også i 2020 at nå målgrupperne. Desuden afsluttedes to initiativer målrettet unge mænd, Brug Bolden og headspace+.

Aktiviteter i Peer-Partnerskabet

Et særligt fokus har der været på Peer-Partnerskabet, som er skabt i samarbejde med SIND, og har opnået støtte til et større videnskabeligt forskningsprojekt fra Velux Fonden. Aktiviteterne her gik for alvor i gang i 2020, da pilotfasen af forskningsprojektet ‘Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ begyndte i januar. Her blev der i samarbejde med kommunerne Fredericia, Helsingør og København løbende opstartet10-ugers peer-gruppeforløb og tilbudt følgeskab til psykisk sårbare i hver by og Peer-Partnerskabets første uddannelsesaktiviteter blev gennemført. Senere blev pilotprojektet analyseret og brugt til at iværksætte næste fase af forskningsprojektet: et lodtrækningsforsøg, der skal undersøge effekten af peer-gruppeforløbene.

I december 2020 kunne startskuddet lyde for forsøget, og Peer-Partnerskabet inkluderede allerede inden jul de første forsøgsdeltagere. Starten på lodtrækningsforsøget skulle oprindelige have ligget allerede i september 2020, men Peer-Partnerskabet kunne selvfølgelig heller ikke se sig fri for konsekvenserne af corona-pandemien.

Men der er sket meget, meget mere i alle vores andre projekter, og det kan du læse mere om i vores årsrapport for 2020 her. Du kan også se vores årsregnskab for 2020 her.Årsrapporter:Se også vores Regnskab over indsamlingen headspaces venner her samt Civilstyrelsens accept af indsamlingsregskab her