6. juli 2022

Vigtige forløb for unge konfirmander

mindU-initiativet i Det Sociale Netværk sætter fokus på mental trivsel i forbindelse med konfirmandundervisningen. Vi har mødt en af de nyansatte koordinatorer i mindU, Emilie Hilstrøm, for at høre mere om projektet.

Emilie, der er 25 år og uddannet sygeplejerske, blev ansat i mindU i februar, hvor hun arbejder, mens hun gør sin kandidat i pædagogisk psykologi færdig.

“Jeg søgte jobbet i mindU, fordi jeg mener, at det er virkeligt vigtigt at få sat mere fokus på unges mentale trivsel, og jeg har fulgt headspace i mange år, så da der var en åbning, søgte jeg selvfølgelig,” siger hun.

Gradvist har mindU fået bedre muligheder for igen at holde workshops i år efter flere måneder med udskudte konfirmationer pga. corona. Derfor har Emilie haft mulighed for at afholde syv workshops i Københavns Stift, som hun er ansvarlig for.

mindU-initiativet var faktisk lukket ned på grund af manglende midler, men så trådte Ole Kirk?s Fond til, og nu fortsætter mindU med sine workshops i hele landet. mindU kobles også endnu tættere til initiativet headspace Danmark, så frivillige i headspace også fremover kender til mindUs metoder og lærer, hvordan de deler deres egne historier om psykisk sårbarhed.

Den personlige historie er vigtig

Emilie har ikke prøvet at undervise før, så det er en lidt grænseoverskridende oplevelse for hende, siger hun, men til gengæld oplever hun, at det er virkeligt givende og giver rigtig god mening for de unge, at mindU kommer ud. Hver gang er det i selskab med en frivillig ung, der fortæller om sit møde med psykisk sårbarhed og sine egne oplevelser.

“Klart det vigtigste i vore workshops er den frivilliges personlige historie. Når der bliver fortalt så personligt, er der altid helt stille i rummet, og efterfølgende kan vi tale mere åbent og frit om de unges egne oplevelser. Jeg har endnu ikke været ude et sted, hvor der ikke er nogen i rummet, der er blevet påvirket,” siger Emilie.

Hver gang er der også flere af de unge konfirmander, der opsøger hende efter workshoppen for at høre nærmere om headspace, og hvordan man opsøger headspace i praksis. Ligesom alle de præster, der én gang har brugt mindU i konfirmationsforberedelsen, vender tilbage igen og igen med stor ros til arrangementerne.

“Det giver præsterne noget helt andet indhold i deres konfirmationsundervisning, og flere præster vender også tilbage til os og fortæller, at de får nogle anderledes samtaler med de unge efter forløbet. Det går også op for de unge, at man godt kan tale med sin præst om, hvordan man har det, og at præster har tavshedspligt,” siger Emilie.

Hun er ikke selv synderligt religiøs, men hun er med i mindU, fordi konfirmandrummet er et godt rum at nå de unge i. De unge sidder der jo af egen fri vilje og er klar til at lytte.

Gennem de seneste tre år har mindU holdt workshops for mere ind 7000 konfirmander i ni ud af 10 stifter i Danmark. Gennem vores indsats i mindU har konfirmanderne fået mere lyst til at åbne op og søge hjælp.


Faktaboks om indsatsen i mindU

  • 80 % af konfirmanderne er blevet mere bevidste om, hvor de kan søge hjælp, og hvordan de gør det
  • 74 % af konfirmanderne er blevet mere åbne for at søge hjælp i kirken eller hos deres præst
  • 83 % af konfirmanderne har fået et bedre kendskab til rådgivningstilbuddet headspace, hvor unge kan tale om det, der er svært.

Indsatsen har også klædt de deltagende præster på til bedre at kunne tale om psykisk sårbarhed i konfirmandundervisninger.

Blandt andet har 97 % af præsterne fået inspiration til at sætte mental trivsel på dagsordenen i konfirmandundervisningen. De bruger mindU til at sætte fokus på, at sårbarhed er et menneskeligt grundvilkår:

  • Vi er alle født sårbare, men at sårbarhed kan gøre stærk.
  • Der vil komme modgang, men så er det vigtigt at række ud.
  • Man skal turde vise sårbarheden som en modvægt til en ungdomskultur, hvor idealet er at være perfekt.