27. juni 2022

Folkemøde med særligt fokus på unges trivsel

Det Sociale Netværk/headspace Danmark var på Folkemødet på Bornholm for at sætte fokus på trivsel blandt unge og den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien.

Unges tvivl og trivsel i forbindelse med valg af uddannelse var et stort tema i de debatter, vi deltog i.

Vores udgangspunkt for at debattere uddannelse er det seneste store initiativ fra headspace, ‘Hvad kan jeg blive?‘. Det er et projekt, der løber frem til 2024, og målet er at hjælpe flere unge til at trives med deres valg af ungdomsuddannelse og faktisk gennemføre den uddannelse, de har valgt.

Vi besøger skoleklasser med workshops om at håndtere tvivl og håndtere den sårbarhed, man kan føle, når livet slår knuder. Med platformen www.hvadkanjegblive.dk har vi fokus på, at flere skal kende til erhvervsuddannelser, så deres valg bliver oplyst. Flere end 2.000 unge har bidraget til indholdet på platformen med helt konkrete fortællinger om deres uddannelse.

Vi kommer fx med mejeristen helt ud i produktionshallerne og det er er “et kærkomment supplement” til den eksisterende vejledning, lød det bl.a. fra Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet. Hendes pointe er, at erhvervene er blevet lukket inde – og skolerne kommer ikke længere ud på virksomhederne, så det er godt, at man nu kan få et konkret indblik via unge på de mange forskellige uddannelser.


Stina Vrang Elias (yderst til ventre) styrede debatten, da Poul Nyrup Rasmussen mødte Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, Sofie Meinicke, frivillig i headspace Frederiksberg, Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal og Ida Seremet fra FGU-elevernes organisation Modstrøm til en debat om unges tvivl i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse.