13. juni 2022

Nu indvies headspace officielt i Faaborg-Midtfyn Kommune

I dag blev headspace Faaborg-Midtfyn indviet officielt. Det skete med en reception, hvor blandt andre Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, og Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark, deltog.

headspace Faaborg-Midtfyn åbnede for unge mellem 12 og 25 år i slutningen af februar i år, men på grund af corona blev den officielle indvielse skudt til nu. Det er headspace-center nummer to på Fyn. Siden åbningen har der været afholdt 45 samtaler i centeret, hvilket er en god start i forhold til, hvor kort tid centret har været åbnet.

headspace er blevet taget vældig godt imod af kommunen, og den centrale placering i Faaborg ovenpå det lokale rusmiddelcenter sikrer en god kontakt til de kommunale tilbud. Der har også allerede været flere fagpersoner fra kommunen forbi centret for at blive klogere på headspace og for at lægge op til samarbejde.

Jeg er rigtig glad for, at de unge i Faaborg-Midtfyn har taget imod headspace. Særligt i tiden efter coronanedlukningerne har de haft brug for en ekstra hånd, men også helt generelt er børn og unges trivsel et af vores helt store fokusområder i kommunen. headspace er med til at sikre, at unge mennesker får det bedre mentalt, og det er dejligt, at vi i dag officielt kan fejre åbningen og den gode start, som headspace har fået her i Faaborg-Midtfyn” siger Hans Stavnsager.

headspace Faaborg-Midtfyn har udover de to ansatte ungerådgivere og de tilknyttede frivillige også to fremskudte medarbejdere fra kommunen, der deles om 15 timer i centret pr. uge, og en fremskudt medarbejder fra Region Syddanmark, der er i centret syv timer om ugen.

De fremskudte medarbejdere sikrer, at der er en god kontakt mellem de offentlige hjælpe-/behandlingstilbud og headspace. Typisk bliver hver femte ung, der kommer i headspace, hjulpet videre eller brobygget til andre hjælpetilbud, enten i det offentlige system eller i civilsamfundet.

Endnu engang er det en stor tilfredsstillelse at se hvordan headspace-modellen virker i kommune efter kommune. Og særligt samspillet med kommune og regioner er helt unikt. Og så skal der også lyde en stor tak til vores dygtige frivillige, uden hvem vi ikke kunne tilbyde headspace,” siger Poul Nyrup Rasmussen.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i headspace Faaborg-Midtfyn eller har spørgsmål vedrørende centret, så kontakt gerne centeret på telefon: +45 9292 0408.

På billedet fra venstre bagerst: Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, næstformand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Anne Skau Styrishave, centerchef for headspace Odense og headspace Faaborg-Midtfyn, Sebastian Gjerlufsen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Poul Nyrup Rasmussen. Forrest: Laura og Marinella fra Ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune.For yderligere kommentarer kontakt venligst:
Jakob Risom Langelund, pressechef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, mob. 6165 6540, e-mail: jr@detsocialenetvaerk.dk.
Louise Brændstrup Bech, kommunikationskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf. 72 53 11 41