7. april 2022

Social- og ældreminister Astrid Krag takker psykisk sårbare for at deltage i forskning

“Jeg vil egentlig bare sende jer en kæmpestor tak!” siger Social- og ældreminister Astrid Krag i dag, i anledningen af at 200 mennesker med psykisk sårbarhed har valgt at deltage i lodtrækningsforsøget, der effektmåler Peer-Partnerskabets peer-gruppeforløb og følgeskab.

Takken går direkte til de mennesker med psykisk sårbarhed, der har valgt at melde sig, velvidende at man kan komme i kontrolgruppe. Takken går også til de frivillige peers, der sætter sig selv og erfaringerne med psykisk sårbarhed i spil i forskningen.

Med 200 deltagere er en kæmpe milepæl passeret i forskningen, der skal ses i lyset af pandemi og nedlukninger. Samlet skal der inkluderes 284 deltagere, for at sikre at det randomiserede forsøg har statistisk styrke til at udtale sig om den reelle effekt.

Lodtrækningsforsøget skal dokumentere effekten af peer-indsatsen ‘Vejen til hverdagslivet’ – et ti ugers peer-gruppeforløb samt følgeskab, der laves af de frivillige peers.

Det eneste kriterie for at deltage i forskningen er, at man selv skal opleve at ens hverdag ikke fungerer pga. psykisk sårbarhed. Som frivillig peer har man typisk fået de værste kriser lidt på afstand og er parat til at skabe gode rammer for at flere kan stå stærkere i hverdagen.

‘Vejen til hverdagslivet’ er forankret i Peer-Partnerskabet, der er stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Forskningen gennemføres i et samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Forskningsenheden Psykiatrisk Center København samt kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe. Forskningen er støtte af VELUX FONDEN.

Vi vil alle sammen gerne takke Social- og ældreminister Astrid Krag for hendes hilsen. Samtidig vil vi gerne sige en særlig tak for at skulderklappet går til deltagerne og de frivillige peers. Det er dem der er hele drivkraften i at vi som NGO?er og kommuner kan udvikle nye velfærdsløsninger sammen.

Der skal tænkes mere i menneske-til-menneske indsatser

‘Selv hvis vi havde virkelig mange penge og virkelig mange medarbejdere, ville man ikke kunne købe sig til den slags fællesskaber‘ siger Social- og ældreminister Astrid Krag i sin videohilsen, om betydningen af at skabe plads til møder mellem mennesker som det gøre i ‘Vejen til hverdagslivet’, hvor det er frivillige der møder andre psykisk sårbare, og hvor man kan føle sig set og forstået på en særlig måde.

Læs mere om ‘Vejen til hverdagslivet’ på Peer-Partnerskabets hjemmeside her