14. januar 2022

Udspil til 10-årsplan for psykiatrien offentliggjort

DET SOCIALE NETVÆRK mener: Nu er det faglige udspil til den kommende 10-års plan for psykiatrien fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen landet, og inden længe starter de politiske forhandlinger om at skrue en bæredygtig plan sammen, der sætter det enkelte menneske i centrum, og tilpasser indsatserne til dem.

Udspillet er stærkt på at identificere de mange utilstrækkeligheder ved det eksisterende system. Der lægges op til at tilføre psykiatrien et stort milliardbeløb, hvilket er både tiltrængt og nødvendigt, men der mangler noget. 10-årsplanen skal være andet og mere end en plan for psykiatrien. Den skal være en plan for mennesker med psykiske lidelser og mennesker som er i risiko for at få psykiske lidelser.

Vi savner også at civilsamfundet bliver en ligeværdig partner i indsatsen på linje med kommuner og regioner. Civilsamfundet nævnes godt nok adskillige steder, men udelukkende som nogle der skal hjælpe diverse offentlige tilbud med at få gennemført de forskellige anbefalinger. Civilsamfundet har vokset sig stort og stærk og fortjener at indgå i det videre arbejde som selvstændig og ligeværdig partner. Desuden skal de mange “kan” bestemmelser i lovgivningen ændres til “skal” bestemmelser, således at kommuner og regioner forpligtes til at inddrage de mange lokale civilsamfundstilbud overalt i landet.

Det vil vi i Det Sociale Netværk arbejde på bliver ændret. Et stærkt partnerskab mellem psykiatri og civilsamfund er helt afgørende for at lykkes med at løfte den psykiatriske behandling i Danmark til samme høje niveau som kræftbehandlingen. Vi må og skal have sidestillet somatiske sygdomme med psykiske lidelser.