29. september 2021

Nu indvies headspace officielt i Lolland og Guldborgsund kommuner

I april åbnede headspace i Lolland og Guldborgsund kommuner på hhv. Tilegade 41 i Nakskov og Dronningensgade 10b i Nykøbing Falster, men på grund af Corona er den officielle åbning udskudt indtil i dag. De to nye centre er delvist finansieret med en ekstraordinær donation fra Hempel Fonden.

Dermed kan unge mellem 12 og 25 år i de to kommuner nu også dukke op i et lokalt headspace-center og få “nogen at tale med.” Hos headspace er intet problem for stort eller småt, og man kan tale om alt fra ensomhed og angst til kærestesorger og uddannelsestvivl. Fastansatte og frivillige ungerådgivere sidder klar til at lytte.

I dag er der tre ansatte ungerådgivere i de to centre, og der er hvervet i alt 10 frivillige, ligesom der også er fremskudte medarbejdere fra Region Sjælland og de to kommuner tilknyttet i hvert center. Mere end 50 unge har allerede haft samtaler i de to centre, men der er plads til flere, så i centrene bruges der energi på at udbrede kendskabet til headspace blandt de kommunale tilbud, de øvrige civilsamfundstilbud og ikke mindst på lokale skoler og ungdomsuddannelser.

I Guldborgsund Kommune er headspace blevet en naturlig medspiller for de øvrige tilbud i kommunen til gavn for de unge i kommunen.

“Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået et tilbud til Guldborgsund, hvor alle unge, også dem vi ellers ikke er i kontakt med til daglig, kan gå lige ind fra gaden og spørge og snakke om alt. headspace bliver på den måde et naturligt bindeled mellem de andre hjælpetilbud, vi har i kommunen. Forhåbentlig giver det samlet set de unge den bedst mulige hjælp tidligt. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med headspace, og jeg er sikker på, at samarbejdet kommer de unge til gode,” siger John Brædder, borgmester for Guldborgsundlisten i Guldborgsund Kommune.

I Lolland Kommune er der også stor opbakning til headspace.

“Der har været stor interesse fra de unge siden headspace åbnede i Nakskov, og det tyder jo på, at de unge har fået et tilbud, der virkelig var behov for. Vi sætter også stor pris på koblingen til de regionale tilbud gennem de fremskudte regionale medarbejdere,” siger Holger Schou Rasmussen (A), borgmester i Lolland Kommune.

I begge centre er der ansat fremskudte kommunale og regionale medarbejdere for at sikre et godt samspil mellem kommunerne, regionens og civilsamfundets tilbud til børn og unge. Og det er et område i hastig udvikling bl.a. på grund af etableringen af Femern forbindelsen over de kommende år.

“Det har været virkeligt dejligt at opleve den store opbakning til centrene i Guldborgsund og Lolland kommuner, ikke mindst fra Hempel Fonden. Det er et område i hastig udvikling, og eksempelvis Femern-forbindelsen vil skabe helt nye muligheder for de unge i området, og det vil vi naturligvis hjælpe dem med,” siger Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Hempel Fonden fortæller om baggrunden for at støtte oprettelsen af headspace i de to kommuner:

“Børn og unges trivsel står vores hjerte meget nær, og alle børn og unge bør have en voksen at tale med. Derfor er det naturligt for os at hjælpe headspace med at åbne centrene i Nakskov og Nykøbing Falster,” siger Anders Holm, direktør i Hempel Fonden.

Også Region Sjælland spiller en vigtig rolle gennem de fremskudte regionale medarbejdere i begge centre.

“Jeg er meget optaget af, at vi kan tilbyde nær og tidlig hjælp til sårbare unge i regionen. Derfor er det meget glædeligt, at vi i Region Sjælland nu er oppe på fem headspace-centre, som er et godt supplement til de tilbud, børn og unge har i kommunerne og i regionen,” siger Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland.

Der er brug for flere frivillige i headspace Guldborgsund og Lolland. Hvis du er interesseret i at blive frivillig, så kontakt centerchef Kristian Hjorth på enten mail: krhj@headspace.dk, eller mobiltelefon: 92 92 28 89.


For yderligere kommentarer, kontakt:

Jakob Risom Langelund, pressechef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, mob. 6165 6540, mail: jr@detsocialenetvaerk.dk.