31. august 2021

Vi kræver at blive hørt

af: Ungdomsbevægelsen SAGA, Danske Skoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Erhvervsskolernes ElevOrganisatioN, Landssammenslutningen af Handelskoleelever og headspace Danmark

Vi bliver talt til. Vi bliver talt om. Vi bliver talt henover – men vi bliver aldrig talt med! Vi er en ungdomsgeneration fyldt med gode idéer. Vi er løsningsorienterede. Vi er omstillingsparate. Og vi er meget bevidste om, hvad der udgør et godt ungdomsliv.

Vores generation af unge får konstant at vide, at vi skal tage ansvar for vores eget liv, at vi skal storme gennem uddannelsessystemet og få en fed karriere. Men sandheden er, at vi lever med et enormt pres i dag. Vi har været igennem halvandet års isolation under Corona-pandemien, hvor vi er blevet testet på vores udholdenhed og omstillingsparathed, og vi har udvist det samfundssind, der har været nødvendigt. Men til gengæld har der været forsvindende lidt politisk opmærksomhed på unges trivsel både under Corona-nedlukningerne og ikke mindst efter.

På trods af et samfund i undtagelsestilstand ligger vi stadig under for et pres om at klare os godt på vores uddannelser, et pres om at have et job for at kunne klare os økonomisk, og vi skal navigere i et boligmarked, der er uoverskueligt dyrt. Vores generation står til for første gang siden 2. Verdenskrig til at blive fattigere end vores forældres generation. Men vi sidder ikke tilbage med hænderne i skødet. Vi er klar på at tage ansvar og gøre en forskel. Lyt til os!

Vi har holdninger!

Vi står i en kritisk situation, hvor flere og flere unge mistrives. Vi er nødt til at handle NU, hvis vi ikke skal tabe hele vores generation på gulvet. Vi unge ligger under for et præstationssamfund, hvor kun høje karakterer og en hurtig tur gennem uddannelsessystemet belønnes. Hvorfor har vi ikke fokus på at få en generation igennem ungdommen med det mentale helbred i god behold? Måske endda med overskud på kontoen. Alt for mange af os elever oplever, at karakterpres, manglende fællesskabsfølelse og tårnhøje forventninger påvirker vores hverdag. Vi har behov for, at vi får sat trivsel på dagsordenen.

Vi er klar på at finde nye løsninger, hvor vores viden og interesser bliver taget i betragtning.

Vi er en generation med holdninger. Det er os, der står midt i en verden i kaos. Vi befinder os midt i de problemer, der er nu, og det er os, der skal stå med dem i fremtiden ? og vi kræver at være en del af løsningen. Lyt til os!

Børne- og undervisningsministeriet tager sig af børnene og sundheds- og ældreministeriet tager sig af de ældre. Men hvilket ministerium tager sig af unge? Hvor er undervisningsmiljørepræsentanterne, der skal sikre os de bedste vilkår på vores skoler og uddannelser, så vi bliver hørt og sikres et sundt uddannelsesmiljø? Vi savner at se mental sundhed på skoleskemaet, og en seriøs lovgivning, der sikrer, at unges mentale sundhed bliver prioriteret og respekteret.

Hvis I er klar til at lytte, så sidder der en hel ungdomsgeneration klar til at komme med idéer og løsningsforslag, der sikrer, at en hel generation ikke bliver tabt på gulvet.

GivOrdLyd

Vi viser vejen og tager ordet, når headspace Danmark inviterer alle unge til støttekoncerten for Danmarks ungdom: GivOrdLyd! D. 7. september på Teglværket i København. Udover en række koncerter med unge artister, der alle har noget på hjerte, får vi unge nemlig mikrofonen. Os elevorganisationer og SAGA holder taler, gæster får mulighed for at ytre sig om deres frustrationer men også deres håb og ønsker for fremtiden – GivOrdLyd er et event AF unge FOR unge. Lyt til os! Vi kræver at blive hørt.