18. juni 2021

Sammen mod ensomhed – en stigende samfundsudfordring

Corona og samfundets nedlukning har sat fællesskaber og relationer under pres og skabt ensomhedskurver i højder, vi aldrig før har set. Men ensomhed er ikke kun et corona-anliggende, og ensomheden vil stadig være massivt til stede, når den sidste vaccine er givet.

Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme. Ensomhed kan ramme alle aldersgrupper, og tallet er stigende. Det estimeres, at ensomhed hvert år koster samfundet mindst 8,3 mia. kr. Konsekvenserne af ensomhed er store – både menneskeligt og samfundsøkonomisk, og det er på tide, at vi handler på ensomhed som den store samfunds- og folkesundhedsudfordring, den reelt er.

Lader vi ensomheden fortsætte med at stige, er der risiko for, at flere rammes af fysisk og psykisk sygdom, mistrivslen vil øges, og det kan i sidste ende gå ud over vores produktivitet og sammenhængskraft.
Med inspiration fra udlandet er Det Sociale Netværk / headspace Danmark sammen med 76 andre organisationer på tværs af sektorer, brancher og fagområder gået sammen om en appel til Danmarks politikere: TAG ENSOMHED ALVORLIGT!

Strategien er udarbejdet af Røde Kors og Ældresagen, og du kan læse den herunder: