9. april 2021

Stort behov for en genstartspakke målrettet unge

I headspace oplever vi en foruroligende ændring i de problemer de unge kontakter os med. Siden den første nedlukning i 2020 melder flere og flere unge, at de er ensomme og føler sig isolerede. Men det, som bekymrer os mest er, at flere og flere unge simpelthen zoner ud og er ved at give op på uddannelse og skole. Derfor er der et kæmpestort behov for, at vi i endnu højere grad lytter til de unge og hjælper dem tilbage til fællesskaberne, mens vi bevæger os mod mere normale tider – hvordan de så end ser ud.

Derfor deler vi ønsket om en genstartspakke, der skal gives direkte til de unge og gå til initiativer, der forbedrer trivslen, der hvor de unge befinder sig. Et ønske, der også for nylig blev præsenteret for socialminister Astrid Krag på et møde med en række organisationer på det sociale område. Samtidig bør alle gode kræfter arbejde sammen om at samle den viden om unges trivsel, vi hver især har opbygget under denne lange indespærring, og sætte den i spil for at hjælpe de unge videre i lyset af de langsigtede konsekvenser af covid-19.

headspace har ikke haft mulighed for at modtage lige så mange unge til fysiske rådgivningssamtaler i centrene som sædvanligt. Til gengæld er alle vores nye digitale rådgivningstilbud blevet bestormet. Det gælder særligt vores anonyme chatrådgivning og videorådgivning.

På chatten ser vi netop nu en fordobling i antallet af henvendelser, selv om vi jo af gode grunde ikke ved, hvor mange unge, der sidder isolerede bag skærmen og ikke opsøger hjælp.

Unge har glemt, hvad en skoledag er

Det, der dog står klart for os nu, er, at en langt større gruppe af unge, man tidligere ville betegne som helt normale, velfungerende unge, nu også opsøger vores tilbud, fordi de føler sig ensomme og isolerede. Det er en klart alarmerende udvikling, for det betyder, at gruppen af unge, der har brug for ekstra støtte og support, både nu og efter nedlukningen, vokser kraftigt.

Men ikke nok med det. De unge, der kontakter os, har som helhed fået det markant værre. Vores chatrådgivning modtager typisk tungere forespørgsler fra unge, men siden den anden nedlukning, er udviklingen gået hastigt i den forkerte retning.

På vores chat har vi været i kontakt med et stigende antal unge med selvmordstanker, men værst af alt har vi også været i kontakt med et skræmmende antal unge, som har lagt detaljerede planer for at tage deres eget liv. Unge, som vi har brobygget til den rette hjælp.

Mange unge har nærmest glemt, hvad det var for en hverdag, de havde før nedlukningen. De har glemt hvordan deres sociale liv var, hvorfor det egentlig var dejligt at gå i skole og se sine klassekammerater. Flere unge vil nærmest have det som på første skoledag, når de kommer tilbage i skolen. Der skal skabes sociale aktiviteter for dem, så de kommer tilbage på ret køl.

Situation er på vej ud af kontrol

Det er ganske enkelt vores pligt som landsdækkende forebyggende tilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år at påpege det, vi ser og oplever i den daglige rådgivning landet over. Konsekvenserne af nedlukningen vil trække store spor efter sig for unge i lang tid fremover, og vi må som samfund være forberedt på dette,

Flere unge ser allerede nu ind i adskillige måneders uafbrudt online undervisning uden fysisk kontakt med hverken undervisere eller holdkammerater. Andre unge har misset praktikophold, læreplads eller studieplads i udlandet. Det bliver ikke alt sammen fikset, når samfundet er åbent igen. Det vil kræve et langt sejt træk i lang tid fremover. Denne kraftanstrengelse kan kun løftes i fællesskab af civilsamfund, fonde, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og stat sammen med børn og unge.

Vi deler gerne vores headspace-erfaringer med skoler, gymnasier, universiteter m.fl., så vi sørger for, at alle, der har med unge mennesker at gøre, bliver bedst muligt klædt på til opgaven.

Mange gør det allerede rigtigt godt, men mange flere kunne bidrage. Det handler om at lytte, turde tænke kreativt og i nye løsninger, som civilsamfundet har gjort i adskillige år.


Indlægget er skrevet af Benedikte Kiær, bestyrelsesformand, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, og Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.