11. januar 2021

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

headspace og Industriens Fond vil sammen skabe et nyt uddannelsesunivers, som vil vende den traditionelle uddannelsesvejledning på hovedet. Det nye univers vil med udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer og egen motivation guide frem til indsigt i flere end 100 fagretninger på erhvervsskolerne.

Målet er, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og fuldfører til gavn for både dem selv og de mange danske virksomheder, som hungrer efter især teknisk kompetente medarbejdere. Flere unge skal være trygge og stolte i deres valg af job eller uddannelse; misforståelser og fordomme om erhvervsuddannelser skal udryddes; og forældre og rådgivere skal have bedre muligheder for at hjælpe de unge på vej.

“Danske virksomheder vil i fremtiden mangle tusindvis af faglærte. Det betyder, at der formentlig er gode job i vente til dem, som gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette nye initiativ skaber en ny tilgang til uddannelsesvejledning, og vi kan forhåbentlig være med til at sikre, at danske virksomheder får adgang til de kompetencer, som der er mest brug for, og at en masse unge mennesker får lige præcis den erhvervsuddannelse, som passer dem bedst,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, om fondens involvering i det nye udviklingsprojekt.

Unge skal trives med uddannelse

“Vi møder i headspace mange unge, som har svært ved at vælge ungdomsuddannelse, og ender med det såkaldt ‘sikre valg’: gymnasiet. Men for mange vil det give mere mening at vælge en erhvervsuddannelse. Min påstand er, at flere unge vil trives bedre, fordi kompetencer og uddannelse går op i en højere enhed,” siger Trine Hammershøy, direktør for headspace, som udvikler det nye uddannelsesunivers sammen med virksomheden Protekta.

Det nye uddannelsesunivers, som også støttes af en række af Danmarks største fagforbund, skal hjælpe de unge og deres forældre til at få øjnene op for hvor stort et potentiale og mange muligheder, der er i erhvervsuddannelserne. 80% af de unge fravælger i dag erhvervsskolerne til fordel for det traditionelle gymnasium. På erhvervsskolerne falder flere end halvdelen fra indenfor det første år.

Det er et svigt. Vi har ikke formået at fortælle de unge om job og karrieremuligheder som faglært. De mangler klare billeder af virkeligheden som faglært, og de mangler en bedre individuel vejledning, når de træffer valg af uddannelse og job. Det skal vi nu rette op på,” siger Trine Hammershøy.

Det nye uddannelsesunivers vil tage udgangspunkt i den enkelte unges interesser, motivation og kompetencer, og på den baggrund foreslå job og uddannelser. Målet er, at flere vælger rigtigt og gennemfører. Samtidig vil universet møde de unge på kanaler og måder, de er vant til at bruge. Dermed vil flere unge få øjnene op for karrieremuligheder i dansk erhvervsliv.

For de unge og med de unge

Interviews med unge har vist, at erhvervsuddannelse for mange er et fravalg af det traditionelle gymnasium. Gruppen bag det nye uddannelsesunivers styrer efter, at flere aktivt og bevidst skal vælge en erhvervsuddannelse, og begynder derfor med at tage sin egen medicin:

Vi er halvgamle. Det er de unge, som er eksperter i eget liv, og ved, hvad de tiltrækkes af. Derfor inviterer vi dem helt ind i hjertet af projektet, hvor de skal være med til at teste design og funktionalitet. Vi kender endnu ikke slutproduktet, ja, faktisk heller ikke uddannelsesuniversets navn. Det skal de unge være med til at bestemme. Målet er klart: vi ønsker, at flere unge får indsigt i de mange karriereveje, som erhvervsuddannelserne åbner,” siger Trine Lindahl, direktør i Protekta, som har udviklet idéen til uddannelsesuniverset, der bliver ‘ung til ung’ – for unge og med unge, som selv er i job og uddannelse.

Vi laver ikke endnu en smart kampagne, men et langt sejt træk for at skabe et uvildigt uddannelsesunivers, som er udviklet sammen med unge og tager udgangspunkt i deres hverdag, håb og drømme – og ikke i, hvad vi voksne tror, de gerne vil høre,” siger Trine Lindahl.

Design og udvikling af uddannelsesuniverset varetages af det digitale bureau Bærnholdt. Herfra supplerer CEO Thomas Bærnholdt:

Vi ser ofte, at it-udviklingsprocesser ender med et resultat, der passer bedre til afsenderne end til modtagerne. Når vi inddrager de unge som co-creators, styrer vi udenom den fejl og kan sikre, at uddannelsesuniverset imødekommer de behov, de unge har, når de vælger uddannelse.


For yderligere kommentarer:

Ole Østrup, formidlingschef, Industriens Fond, mob. 2380 0660

Jakob Risom Langelund, kommunikationschef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, mob. 6165 6540.

Trine Lindahl, direktør, Protekta, mob. 2513 4515

Om udviklingen af Danmarks nye uddannelsesunivers og partnerne bag:
Det nye uddannelsesunivers udvikles i agile designprocesser af det digitale bureau Bærnholdt, der inddrager unge som co-creators på et tidligt stadie, for at de kan være med til at forme og validere universet. Prototyper afprøves løbende blandt relevante brugere, og universet justeres i takt med, at feedback ruller ind. Disse designprocesser fortsætter, indtil uddannelsesuniversets første version er klar til brug i løbet af de næste måneder. Herefter vil uddannelsesuniverset blive udbredt til unge i hele Danmark, og udviklingen af universet fortsætte på baggrund af brugernes adfærd.

headspace er et gratis og anonymt landsdækkende rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år. Her kan børn og unge komme med alle slags problemer – store som små, og de kan dumpe ind direkte fra gaden og få den nødvendige hjælp. headspace er fysisk til stede i en lang række danske byer og er tilgængeligt online via chatfunktionen på headspace.dk

Industriens Fond er en uafhængig filantropisk fond, der arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det gøres med fokus på virksomheders evne til at innovere og implementere ny viden og teknologi, på virksomheders internationalisering, samt på erhvervslivets adgang til relevante kompetencer.