24. maj 2018

mindU: konfirmationsundervisning er andet og mere end at terpe Bibelens gamle ord

Årets konfirmandsæson er så småt overstået, og endnu engang har Det Sociale Netværks initiativ mindU været ude i seks af landets stifter for at sætte unges mentale trivsel og menneskets uundgåelige sårbarhed i fokus.

I en tid, hvor danskerne siver ud af Folkekirken, og hvor det religiøse sprog for mange er gået tabt, skal vi ikke glemme, hvad kirken og konfirmandundervisningen kan. 

For der er efterhånden ikke mange arenaer i de unges liv, hvor de har mulighed for at sætte tempoet ned og tage fat i de tunge ting i tilværelsen. Og hvordan giver vi de unge et sprog og en forståelse for sårbarhed, trivsel og mistrivsel, der er til at forholde sig til, når man er 13, 14 eller 15 år gammel, og fordybelsen ofte må vige pladsen for uddannelsespres, fritidsaktiviteter og alt det, der ellers fylder i hovedet, når man er ung teenager?

Det er det, vi forsøger at gøre i mindU med vores undervisningskoncept, der sætter trivsel og sårbarhed i fokus. Grundkonceptet i mindU er, at de unge skal have mulighed for at diskutere og reflektere over, hvad trivsel og mental sårbarhed er. 

Det sker blandt andet ved, at en række unge frivillige mellem 18 og 30 år holder oplæg om deres egne oplevelser med sårbarhed – enten deres egen eller opvæksten som pårørende til andre psykisk sårbare. Målet er at skabe et rum, hvor konfirmanderne får lov at gå i dybden. Et rum, hvor tiden går langsomt, og de sociale medier er pakket væk for en stund.

At behandle hinanden ordentligt er også kristendom
“Mange har en ide om, at konfirmationsundervisning er støvet, og hvis der er en præst, der skiller sig ud, så er det undtagelsen, der bekræfter reglen. Jeg håber, at befolkningen kan opdage, at undervisningen er meget mangfoldig”, siger Mette Kathrine Grosbøll til Folkekirken.dk. Hun er præst i Sions Kirke på Østerbro, og har flere gange brugt mindU i sin undervisning. 

For konfirmationsforberedelsen er en fantastisk mulighed for at skabe et frirum for de unge, hvor der er plads til refleksion og debat om livet. Her er der plads til at tale aktuelle samfundsemner ind i en hverdagskontekst og tage en pause fra præstationsræset, fra stress og selvværdsproblematikker, som i højere grad end nogensinde før fylder hos de unge. 

Knap halvdelen af de konfirmander, som mindU har været ude ved, har selv haft psykisk sårbarhed inde på livet, nogle har selv været ramt, andre har været pårørende, men mange siger også, at det er svært at tale om. 

“De vil ikke være til besvær, de kan have svært ved at sætte ord på deres følelser, og nogle ved slet ikke, hvor de skal gå hen. Andre igen synes, det er pinligt og er bange for, at deres problemer ikke vil blive taget alvorligt”, siger Nadia Aarø, der er konsulent i mindU. 

Derfor er det godt at gå helt ned i tempo og skabe et trygt forum. Det er noget, som de unge konfirmander sætter pris og har taget til sig, og frygten, der normalt afholder dem fra at tale om problemerne, fordufter langsomt.

“Det er godt, fordi det er noget, man ikke rigtig snakker om, og der er mange, der ikke forstår det”, som en af konfirmanderne siger. 

Det ér sjældent, at der bliver afsat tid til at fundere over de store spørgsmål – hvordan er man en god ven, hvad gør man, hvis man fornemmer, at andre i klassen er kede af det, eller har det skidt? Hvordan tager vi ansvar for hinanden og for os selv, ikke mindst? Hvordan spørger man om hjælp? Det er de spørgsmål, vi sammen med præsterne gerne vil have de unge til at finde svar på.

“Vi har drøftet etik og lignelser som den barmhjertige samaritaner, og jeg tror, at jeg i forlængelse af det vil snakke om, hvad det vil sige at være et kristent menneske i verden. At man skal have blik for hinanden, være der for hinanden, tilgive, men også turde bede om og tage imod hjælp i stedet for kun at give”, har Mette Kathrine Grosbøll tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad om konfirmandundervisningen.

Alt skal ikke være sjovt og letfordøjeligt
“Det er vigtigt, at vi ikke taler kirken ned, for vi må insistere på, at vi tilbyder noget til konfirmanderne, der er vigtigt. Noget der er livsvigtigt og alvorligt og ikke kun sjovt. De unge møder efterhånden kun platforme, hvor alt er sjovt og letfordøjeligt. Det er det ikke her i kirken. Men det kan være, at de om 20 år husker, at der findes et rum, hvor alt ikke er letfordøjeligt snask”, siger Mette Kathrine Grosbøll til Folkekirken.dk.

Evalueringerne af mindU viser i stor stil, at de unge konfirmander langt fra bare er optagede af det hurtige og det letfordøjelige. Tværtimod er der noget, der tyder på, at de mangler flere rum, som dem, der bliver skabt lige her i konfirmationsundervisningen. 

“Den generelle respons på undervisningen er, at de unge er glade for at have fået nogle redskaber til, hvad man skal gøre, hvis man selv eller andre er kede af det. Og når de ser og hører andres fortællinger er det også en lettelse for dem at finde ud af, at selvom livet er svært lige nu, kan man sagtens få det bedre”, siger Nadia Aarø.

Vi har stadig brug for at tage hånd om de ting, der kræver mere tid og flere kræfter, end vores tidsfordriv på Instagram. Og vi har et ansvar for at tilbyde de unge trygge rammer at være sårbare i og hjælpe dem med at udvikle et sprog for både de store og de svære ting i livet, så de føles knap så store og knap så svære.

Læs mere om mindU her.